Propagácia výrobkov

Osloviť rodiny a deti ako cieľové skupiny je vo Familyparku úplná hračka! Vašu firmu alebo nový výrobok môžete prezentovať v originálnej atmosfére až vyše 700.000 hosťom za sezónu.

Ako firma sa zaujímame o také formy spolupráce, ktoré zodpovedajú našej filozofii a smerniciam. Možnosť prezentácie a distribúcie vzoriek v parku ponúkame podnikom počas riadnej sezóny od apríla do septembra. Vzhľadom na to, že park je otvorený takmer každý deň, môžu firmy optimálne využiť aj špeciálne dni, ako sú „Svetový deň mlieka“, „Svetový deň fotografie“ atď.

Ceny závisia od dĺžky a náročnosti akcie. S výberom vhodných propagačných dní vám radi poradíme.