Ponuka

Propagácia značky a produktov

Osloviť cieľovú skupinu rodiny s deťmi z Rakúska, Maďarska i Slovenska je vo Familyparku hračka! Svoju firmu alebo horúcu novinku na trhu môžete za sezónu predstaviť exkluzívne viac ako 700.000 hosťom v originálnom prostredí.

Vo veselej atmosfére zábavného parku oslovíte potenciálnych zákazníkov nenútene a hravou formou: napríklad interaktívnym stánkom, súťažnou hrou alebo cielenou distribúciou výrobkov. Jedinečné prostredie Familyparku ponúka rozmanité možnosti efektívnej prezentácie vášho kľúčového posolstva voči verejnosti.

Radi spolupracujeme s partnermi, ktorí sa stotožňujú s našou filozofiou a princípmi. Firmám ponúkame možnosť prezentácie a distribúcie vzoriek produktov v parku počas riadnej sezóny od apríla do septembra. Keďže park je otvorený takmer každý deň, je možné optimálne využiť aj akciové dni, ako sú „Svetový deň mlieka“, „Svetový deň fotografie“ atď. Na požiadanie radi bezplatne spropagujeme vašu akciu na sociálnych sieťach, v newsletteri a aplikácii Familyparku.

Ceny závisia od trvania a náročnosti akcie. Na požiadanie vám radi pošleme technické špecifikácie a pomôžeme vám s výberom dní vhodných na propagáciu.